Vạn Tướng Chi Vương 27073
Vũ Thần Chúa Tể 124945
Ta Chính Là Thần! 13125
Xích Tâm Tuần Thiên 103158
Quốc Vương

Quốc Vương

Chương 1374

22749
Đế Bá

Đế Bá

Chương 6857

655266
Ta Có Nhất Kiếm 215925