Khắc Kim Khiến Nàng Đương Học Bá

Khắc Kim Khiến Nàng Đương Học Bá

Khắc Kim Khiến Nàng Đương Học Bá Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Bạch Thược Thược năm nay lớp mười hai, học tra bản tra. Xuất phát từ học bá chấp niệm, nàng cả đêm khắc kim chơi một khoản học bá trò chơi.Không tưởng được, ngày thứ hai lại trói định học bá trò chơi hệ thống.Hệ thống thao tác giao diện có con xấu cá, ở mọc đầy cỏ dại tiểu vũng bùn du động, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đạt được đồng vàng có thể dùng đến thăng cấp con cá này vẻ ngoài, thuộc tính cùng ao cá.Hệ thống: Đây là ngươi, một cái cá ướp muối.Chính ghét bỏ hệ thống thẩm mỹ Bạch Thược Thược: ? ? ? Các ngươi đây là cá thân công kích! Ta muốn khiếu nại!

Danh sách chương Khắc Kim Khiến Nàng Đương Học Bá

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK