Gia Bình Quan Kỷ Sự

Gia Bình Quan Kỷ Sự

Gia Bình Quan Kỷ Sự Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Một trận phủ bụi mười năm chuyện xưa, làm Gia Bình quan thành bao phủ tại khói mù chi hạ, gia quốc chi tình, huynh đệ tình nghĩa, người yêu chi ái nên như thế nào lấy hay bỏ, đối mặt gia quốc an nguy, đám người vận mệnh lại nên đi nào con đường...

Danh sách chương Gia Bình Quan Kỷ Sự

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK