Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết Review Rating: 8.0 out of 10 based on 4137 reviews.

Là Đan Đế trọng sinh là dung hợp linh hồn bị đánh cắp linh căn, Linh Huyết, Linh Cốt Tam Vô thiếu niên —— Long Trần, nương tựa theo trong trí nhớ luyện đan Thần Thuật, tu hành thần bí công pháp cửu tinh Bá Thể Quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Thủ chưởng Thiên Địa Càn Khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, thông đồng các loại mỹ nữ, trấn áp ác quỷ Tà Thần. Giang hồ truyền văn: Long Trần vừa đến, địa hống Thiên Khiếu. Long Trần vừa ra, Quỷ Khấp Thần Sầu. -------------------------------------------------- PS: truyện siêu cấp hài hước, siêu cấp bá đạo ( thể loại giải trí). Cầu ĐỀ Cử!!!!!

Danh sách chương Cửu Tinh Bá Thể Quyết

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Tu Nguyen26 Tháng mười hai, 2017 14:19
tu chuong 1482 tro ve toan loi
Avatar
Thanh Tu Nguyen26 Tháng mười hai, 2017 14:19
tu chuong 1482 tro ve toan loi
Avatar
Danh Luong07 Tháng chín, 2018 22:41
từ chương 1481 ko coi đc mà vẫn ra tiếp
Avatar
Danh Luong07 Tháng chín, 2018 22:42
ko đi dịch thì thôi ra tiếp chương tiếp theo vẫn bị loi
Avatar
Kit Cu11 Tháng sáu, 2019 16:45
vãi nồi k đọc dc nữa rùi
Avatar
Em Doi23 Tháng sáu, 2019 01:02
ai cho xin cái hệ thống tu hành vs
Avatar
Nguyen Dinh Duy07 Tháng bảy, 2019 13:08
nhưng vvug
Avatar
dương nguyễn12 Tháng mười, 2019 16:52
hay k
Avatar
Tiannn Gao10 Tháng mười hai, 2019 18:54
now
Avatar
Tiannn Gao10 Tháng mười hai, 2019 18:54
giao!
Avatar
Hiếu Nguyễn26 Tháng một, 2020 20:39
hay
Avatar
Ngô Minh Triết17 Tháng hai, 2020 19:58
truyện khó hiểu nhạt
Avatar
Thinh Nguyen09 Tháng ba, 2020 13:25
xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá
Avatar
Hhhjh Ttyyg09 Tháng ba, 2020 13:37
dit con me may
Avatar
Thiên Diệp09 Tháng ba, 2020 14:28
lại Thinh Nguyen
Avatar
Dương Hậu09 Tháng ba, 2020 15:01
ta xnxx cm mày spam cái con cẹc
Avatar
Linh Trần09 Tháng ba, 2020 15:19
xnxx.es
Avatar
Trần Quang Phú09 Tháng ba, 2020 15:41
. .
Avatar
Út Quang24 Tháng ba, 2020 21:13
xin cảnh giới vs thân phận main
Avatar
Pero Nana25 Tháng ba, 2020 13:55
👿👿👿👿👿
Avatar
Vũ Dương04 Tháng tư, 2020 12:43
m sống chi cho chật đất :))
Avatar
Hiếu Lê04 Tháng tư, 2020 13:11
đmm spam cái thằng cụ tổ tông ba đời nhà mày
Avatar
Đoàn Văn Thanh An04 Tháng tư, 2020 15:00
Mấy thằng ad bên apps kia rảnh quá quá đây spam.
Avatar
nguyễn tùng nasus11 Tháng tư, 2020 17:08
spam cai ditme m
Avatar
huy Vũ14 Tháng tư, 2020 11:54
spam cái dcm
Avatar
truong pham25 Tháng tư, 2020 01:42
m spam ăn c à
Avatar
Nguyễn Hoàng Hải27 Tháng tư, 2020 14:51
suc vat spam
Avatar
Nguyễn Trần Phú04 Tháng năm, 2020 15:51
có truyện nào thể loại hảem như vậy nữa ko giới thiệu dùm với
Avatar
Minh Nguyễn14 Tháng năm, 2020 12:04
Cảnh Giới: Tụ Khí, Ngưng Huyết, Dịch Cân, Đoán Cốt, ,Thông Mạch, Tiên Thiên, Ích Hải, Đúc Đài, Tuyền Đan, Hoá Thần, Mệnh Tinh, Thông Minh, Dung Thiên, Thuế Phàm, Thần Hỏa, Tứ Cực, Thần Quân, Tiên Vương ( Phàm – Linh – Địa – Thiên ), Giới Vương, Thần Tôn, ……. • Vợ Harem: Mộng Kỳ, Sở Dao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Nguyệt Tiểu Thiến, Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt, Đông Minh Ngọc, Tử Yên, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi *Dự đoán: Lôi Duẫn Nhi
Avatar
Van luong Hoang14 Tháng năm, 2020 19:13
.
Avatar
Van luong Hoang14 Tháng năm, 2020 19:14
ai cho tại hạ vài truyện tương tự xem chơi
Avatar
Long Thiên14 Tháng năm, 2020 19:17
Long Tượng Quyết
Avatar
Hùng Nguyễn24 Tháng năm, 2020 20:04
mẹ đọc 159x chương lỗi đọc đc éo đâu, mà chả thấy fixx
Avatar
Hải Bùi09 Tháng bảy, 2020 09:27
ta cập nhật app mà không đọc được a
Avatar
Đầu To19 Tháng bảy, 2020 16:33
lo
Avatar
Đầu To19 Tháng bảy, 2020 16:33
c . eeex . ek . dk ew.
Avatar
Đầu To19 Tháng bảy, 2020 16:33
fbfb. jjbf
Avatar
Đầu To19 Tháng bảy, 2020 16:33
v. o. .... o
Avatar
Đầu To19 Tháng bảy, 2020 16:33
ff
Avatar
Duy Minh Nguyễn Cao27 Tháng bảy, 2020 19:45
• Vợ Harem: Mộng Kỳ, Sở Dao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Nguyệt Tiểu Thiến, Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt, Đông Minh Ngọc, Tử Yên, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi *Dự đoán: Lôi Duẫn Nhi
Avatar
Văn Kha Trần05 Tháng tám, 2020 09:28
mẹ linh hồn đan đế gì mà đéo biết gì, kiến thức như thằng dưới quê lên thành phố.Không biết đan đế nhập xác hay nhập xác đan đế nữa
Avatar
Hào Đăng06 Tháng tám, 2020 12:27
văn kha trần. đan đế chẳng giúp zi dk nó còn mỗi cái ý chí thôi. k có trí nhớ, k thể xuất hiện hay để lại 1 cái zi. b đọc đi sẽ biết truyện này hay
Avatar
Hải Bùi19 Tháng tám, 2020 20:02
Đm nghi đan đế phong ấn kí ức rồi trọng tu lắm
Avatar
Quang Minh31 Tháng tám, 2020 19:35
mỗi ngày ra 1 chap lâu v
Avatar
Quang Minh31 Tháng tám, 2020 19:36
ad xem ntn đi chứ. đợi lâu v
Avatar
Đức Nguyễn Trung01 Tháng chín, 2020 22:09
có đan đế trí nhớ mà thiếu hiểu biết vcl, thêm cái hành sự kiểu trẻ con
Avatar
Hào Đăng01 Tháng chín, 2020 22:34
đến đoạn đánh với long ngạo thiên ở tiên giới mới thấy thằng chủ trẻ con vl. k nghe con rồng kia khuyên, tự phụ, ngu ngốc, trẻ con. vl đi con đường vô địch đến cuối cùng nói câu tiền bối ta sai rồi xin cứu mạng 🤣🤣🤣
Avatar
Thiện Nguyễn02 Tháng mười, 2020 20:28
đan đế trí nhớ thiếu thốn mà
Avatar
Quang Minh05 Tháng mười, 2020 22:43
truyện viết 4 năm mà chưa xong.
Avatar
Quang Minh05 Tháng mười, 2020 22:44
k pit có hay k mn
Avatar
trường nguyễn công15 Tháng mười, 2020 21:56
ra chương lâuu quá
Avatar
Lê Xuân Vinh23 Tháng mười, 2020 08:51
thịt được em nào rồi nhỉ ngoài nguyệt nhan?
Avatar
Duy Bình23 Tháng mười hai, 2020 16:06
Thích Mộng Kỳ vl chu đáo nết na còn con Uyển Nhi đéo làm được mẹ gì toàn khóc lóc :v
Avatar
Nguyễn Thành Công11 Tháng một, 2021 20:25
lâu ra chương mới thế??? hóng từ sáng tới giờ, cứ vài tiếng lại kiểm tra 1 lần. có ai giống mình ko???
Avatar
Trần Hoàng Sang14 Tháng một, 2021 20:51
Con cẹc nhảy hố
Avatar
Tâm Nguyễn19 Tháng một, 2021 14:11
truyện này sắc nhiều hk mấy đh
Avatar
Duy Bình20 Tháng một, 2021 00:14
Vợ nhiều mà đứa nào cũng có nét riêng với lại cũng bá đạo lắm đọc thử đi đh
BÌNH LUẬN FACEBOOK