Yêu Thần

Yêu Thần

Yêu Thần Review Rating: 8.0 out of 10 based on 178 reviews.

Xuyên qua dị giới, thế nhưng trở thành một gã bị động bị đánh sống bia ngắm, nghĩ đến cả đời này cứ như vậy bi thúc sống sót

Thế nào Thành Tưởng ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, trở thành như thế nào cũng đánh không chết là không chết Tiểu Cường

Dựa vào biến thái đặc biệt năng lực, hắn rốt cục trở thành vô thượng Chí Tôn, một câu "Chư Thiên vạn giới, duy ngã độc tôn" vang vọng mặt đất, ai dám không

Danh sách chương Yêu Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK