Yêu Hoàng Thái Tử

Yêu Hoàng Thái Tử

Yêu Hoàng Thái Tử Review Rating: 8.0 out of 10 based on 55 reviews.

Khẩu thôn nhật nguyệt, 

Thủ nhưng trích tinh thần.

Vấn quân hà năng ngươi?

Một mạch phản nói chân.

Ngực ngưng ngũ khí thần, 

Đỉnh đầu tam hoa tụ.

Sờ nói kiến càng cũng hám cây, 

Dám hướng trời cao vũ cuồng đao!

Danh sách chương Yêu Hoàng Thái Tử

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK