Vu Yêu Đại Boss

Vu Yêu Đại Boss

Vu Yêu Đại Boss Review Rating: 9.0 out of 10 based on 5 reviews.

Danh nghĩa sản nghiệp: Ô Ương yêu nghiệt chuyện quan trọng vụ xử lý công ty.Gầy dựng thời gian: Đại khai phát thời đại.Tổng bộ chỗ: Hoang Nguyên Vị Diện.Buôn bán phạm vi: Cường giả huấn luyện, lãnh địa bảo vệ, vị diện thám hiểm, các loại tự sáng tạo hàng hoá tiêu thụ, khoa học kỹ thuật luyện kim khai phát, các loại dị năng lượng nghiên cứu.Đổng sự: Vu Yêu Ô Ương.Công ty tin tưởng: Tín ngưỡng, tự do!. . . . . . . . . . .Thể loại mới lạ, giọng văn hài hước, mình đã test thử 50 chương và thấy chưa vấn đề gì.Hố đủ sâuNgày 20 chương.Tặng 1 kim = 10 chương

Danh sách chương Vu Yêu Đại Boss

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK