Vũ Tôn Thiên Hạ

Vũ Tôn Thiên Hạ

Vũ Tôn Thiên Hạ Review Rating: 8.0 out of 10 based on 750 reviews.

Gia tộc con trai thứ Du Thiên Hồng bởi vì mẹ thân phận thấp kém, bị thụ khi dễ, lại trong lúc vô tình đạt được một cái thần kỳ phương đỉnh, bước lên Vũ Tu cùng Thần Tu con đường, ở trong gia tộc địa vị leo lên, rời nhà lịch luyện, từ nay quật khởi! Vũ Tông Vũ Thần, lại có thể thế nào? Phất tay sóng gió ngập trời, Chư Thiên Huyễn Diệt, duy ngã Vũ Tôn thiên hạ!

Truyện đã full.

Danh sách chương Vũ Tôn Thiên Hạ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK