Vũ Giả Tại Hồng Hoang

Vũ Giả Tại Hồng Hoang

Vũ Giả Tại Hồng Hoang Review Rating: 7.0 out of 10 based on 11 reviews.

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chính là trong thiên địa tối trọng yếu nhất tồn tại, ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành chi lực luân hồi không ngừng.

Âm, dương, trong thiên địa quang minh cùng hắc ám đại biểu, tương sinh tương khắc, cho nên âm dương cũng như ngũ hành luân hồi không ngừng.

Ngũ hành là thực, Âm Dương là hư, xem một nhân tộc tu sĩ, dùng ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể, dùng Âm Dương chi lực ngưng tụ Nguyên Thần, cuối cùng ngũ hành hóa Âm Dương, Âm Dương diễn Hỗn Độn, cuối cùng siêu việt thiên địa, được chứng nhận vô thượng Hỗn Độn Đại Đạo.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK