Vũ Đế Trùng Sinh

Vũ Đế Trùng Sinh

Vũ Đế Trùng Sinh Review Rating: 7.0 out of 10 based on 67 reviews.

Pháp sư hội vũ thuật, ai cũng không ngăn được. Một vị đô thị quốc thuật tông sư , sống lại ở một tên tu vi bị người phế trừ, lại bị nữ nhân vứt bỏ đích thiên tài trên người thiếu niên. Vì vậy, tu luyện Hình ý quyền, lấy hình ý mười hai hình tụ tập mười hai đại hệ ma pháp năng lượng với đan điền, hấp thu toàn hệ ma pháp nguyên tố vì nội lực , rèn luyện thân thể , tăng lên thiên phú, luyện đan luyện khí hai không lầm. linh hồn của cường giả , lấy thải đạp hết thảy thiên tài đích yêu nghiệt tên, quét ngang thiên địa.
 
Cảnh giới phân chia: Một nguyên, hai sẽ, ba phân, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, tám pháp, chín minh, mười phương, trăm cướp, ngàn giới, vạn tôn

Danh sách chương Vũ Đế Trùng Sinh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK