Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ Review Rating: 8.0 out of 10 based on 960 reviews.

Lâm Minh, một thiếu niên bình thường có thiên tư trung thượng, lập chí tiến vào Võ Phủ Thánh Địa, truy cầu võ học cực hạn.
 
Nhưng mà đối mặt khảo hạch cạnh tranh kịch liệt, lại có đệ tử thế gia dựa thế ép người, thiếu niên bình thường nho nhỏ phải dừng chân như thế nào? Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm khắc, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài.

Ở Thiên Diễn Đại Lục, công pháp truyền thừa khó được như thế, mặc dù tiến vào Võ Phủ cùng tông môn, muốn học đến võ học đỉnh cấp nói dễ vậy sao?Tinh Thần Ma Phương đến từ Thần Vực, một thế giới cường giả diễn sinh. Công pháp muốn học phải học đỉnh phong nhất. Sinh hoạt chức nghiệp phải chọn loại người khác đều không biết.

Danh sách chương Vũ Cực Thiên Hạ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Luong11 Tháng năm, 2020 09:56
4 vợ: Mục Thiên Vũ; Tần Hạnh Hiên; Cơ Tiên Nhi(Tiểu Ma Tiên) và Thánh Mỹ Hệ thống tu luyện: -Luyện Lực -Luyện Nhục -Luyện Tạng -Dịch Cân -Luyện Cốt +Đến đây có 2 con đường: ->Luyện Thể(chân nguyên đi vào sâu trong cơ thể): --Tôi Tủy --Bát Môn Độn Pháp: 1-Hưu Môn 2-Đỗ Môn 3-Kinh Môn 4-Thương Môn 5-Khai Môn 6-Cảnh Môn 7-Sinh Môn 8-Tử Môn --Đạo Cung Cửu Tinh: 1-Phá Quân Tinh-Tử Phủ Đạo Cung 2-Tham Lam Tinh-Thiên Phạt Đạo Cung 3-Lộc Tồn Tinh-Song Cực Đạo Cung 4-Thiên Mục Đạo Cung(tg ko ghi Tinh đối ứng với nó) 5-Cự Môn Tinh - Mệnh Thai Đạo Cung 6-Vũ Khúc Tinh - Hoàng Vũ Đạo Cung 7-Song Cực Tinh - Song Cực Đạo Cung 8-Động Minh Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) 9-Ẩn Nguyên Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) ->Tụ Nguyên(chân nguyên chảy vào kinh mạch quanh thân): --Ngưng Mạch --Hậu Thiên --Tiên Thiên --Toàn Đan --Mệnh vẫn(nhất vẫn->cửu vẫn) -Thần Hải -Thần Biến -Thần Quân -Thánh Chủ -Giới Vương -Đại Giới Vương -Thiên Tôn -Chân Thần -Vượt qua Chân Thần Cấp độ chiến linh: -Thanh Đồng -Bạch Ngân -Hoàng Kim -Bích Hồn
Avatar
Minh Luong21 Tháng năm, 2020 17:38
4 vợ: Mục Thiên Vũ; Tần Hạnh Hiên; Cơ Tiên Nhi(Tiểu Ma Tiên) và Thánh Mỹ Hệ thống tu luyện: -Luyện Lực -Luyện Nhục -Luyện Tạng -Dịch Cân -Luyện Cốt +Đến đây có 2 con đường: ->Luyện Thể(chân nguyên đi vào sâu trong cơ thể): --Tôi Tủy --Bát Môn Độn Pháp: 1-Hưu Môn 2-Đỗ Môn 3-Kinh Môn 4-Thương Môn 5-Khai Môn 6-Cảnh Môn 7-Sinh Môn 8-Tử Môn --Đạo Cung Cửu Tinh: 1-Phá Quân Tinh-Tử Phủ Đạo Cung 2-Tham Lam Tinh-Thiên Phạt Đạo Cung 3-Lộc Tồn Tinh-Song Cực Đạo Cung 4-Thiên Mục Đạo Cung(tg ko ghi Tinh đối ứng với nó) 5-Cự Môn Tinh - Mệnh Thai Đạo Cung 6-Vũ Khúc Tinh - Hoàng Vũ Đạo Cung 7-Song Cực Tinh - Song Cực Đạo Cung 8-Động Minh Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) 9-Ẩn Nguyên Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) ->Tụ Nguyên(chân nguyên chảy vào kinh mạch quanh thân): --Ngưng Mạch --Hậu Thiên --Tiên Thiên --Toàn Đan --Mệnh vẫn(nhất vẫn->cửu vẫn) -Thần Hải -Thần Biến -Thần Quân -Thánh Chủ -Giới Vương -Đại Giới Vương -Thiên Tôn -Chân Thần -Vượt qua Chân Thần Cấp độ chiến linh: -Thanh Đồng -Bạch Ngân -Hoàng Kim -Bích Hồn Thích · 
Avatar
Minh Luong21 Tháng năm, 2020 17:39
4 vợ: Mục Thiên Vũ; Tần Hạnh Hiên; Cơ Tiên Nhi(Tiểu Ma Tiên) và Thánh Mỹ Hệ thống tu luyện: -Luyện Lực -Luyện Nhục -Luyện Tạng -Dịch Cân -Luyện Cốt +Đến đây có 2 con đường: ->Luyện Thể(chân nguyên đi vào sâu trong cơ thể): --Tôi Tủy --Bát Môn Độn Pháp: 1-Hưu Môn 2-Đỗ Môn 3-Kinh Môn 4-Thương Môn 5-Khai Môn 6-Cảnh Môn 7-Sinh Môn 8-Tử Môn --Đạo Cung Cửu Tinh: 1-Phá Quân Tinh-Tử Phủ Đạo Cung 2-Tham Lam Tinh-Thiên Phạt Đạo Cung 3-Lộc Tồn Tinh-Song Cực Đạo Cung 4-Thiên Mục Đạo Cung(tg ko ghi Tinh đối ứng với nó) 5-Cự Môn Tinh - Mệnh Thai Đạo Cung 6-Vũ Khúc Tinh - Hoàng Vũ Đạo Cung 7-Song Cực Tinh - Song Cực Đạo Cung 8-Động Minh Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) 9-Ẩn Nguyên Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) ->Tụ Nguyên(chân nguyên chảy vào kinh mạch quanh thân): --Ngưng Mạch --Hậu Thiên --Tiên Thiên --Toàn Đan --Mệnh vẫn(nhất vẫn->cửu vẫn) -Thần Hải -Thần Biến -Thần Quân -Thánh Chủ -Giới Vương -Đại Giới Vương -Thiên Tôn -Chân Thần -Vượt qua Chân Thần Cấp độ chiến linh: -Thanh Đồng -Bạch Ngân -Hoàng Kim -Bích Hồn Thích · 
Avatar
minh nguyễn01 Tháng bảy, 2020 23:40
5-Khai Môn 6-Cảnh Môn 7-Sinh Môn 8-Tử Môn --Đạo Cung Cửu Tinh: 1-Phá Quân Tinh-Tử Phủ Đạo Cung 2-Tham Lam Tinh-Thiên Phạt Đạo Cung 3-Lộc Tồn Tinh-Song Cực Đạo Cung 4-Thiên Mục Đạo Cung(tg ko ghi Tinh đối ứng với nó) 5-Cự Môn Tinh - Mệnh Thai Đạo Cung 6-Vũ Khúc Tinh - Hoàng Vũ Đạo Cung 7-Song Cực Tinh - Song Cực Đạo Cung 8-Động Minh Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) 9-Ẩn Nguyên Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) ->Tụ Nguyên(chân nguyên chảy vào kinh mạch quanh thân): --Ngưng Mạch --Hậu Thiên --Tiên Thiên --Toàn Đan --Mệnh vẫn(nhất vẫn->cửu vẫn) -Thần Hải -Thần Biến -Thần Quân -Thánh Chủ -Giới Vương -Đại Giới Vương -Thiên Tôn -Chân Thần -Vượt qua Chân Thần Cấp độ chiến linh: -Thanh Đồng -Bạch Ngân -Hoàng Kim -Bích Hồn
Avatar
minh nguyễn01 Tháng bảy, 2020 23:40
8-Động Minh Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) 9-Ẩn Nguyên Tinh(tg ko ghi Đạo Cung đối ứng với nó) ->Tụ Nguyên(chân nguyên chảy vào kinh mạch quanh thân): --Ngưng Mạch --Hậu Thiên --Tiên Thiên --Toàn Đan --Mệnh vẫn(nhất vẫn->cửu vẫn) -Thần Hải -Thần Biến -Thần Quân -Thánh Chủ -Giới Vương -Đại Giới Vương -Thiên Tôn -Chân Thần -Vượt qua Chân Thần Cấp độ chiến linh: -Thanh Đồng -Bạch Ngân -Hoàng Kim -Bích Hồn
Avatar
minh nguyễn01 Tháng bảy, 2020 23:40
Đại Giới Vương -Thiên Tôn -Chân Thần -Vượt qua Chân Thần Cấp độ chiến linh: -Thanh Đồng -Bạch Ngân -Hoàng Kim -Bích Hồn
Avatar
Vân Hề19 Tháng bảy, 2020 19:31
hay ko nhỉ
Avatar
Giang Bạch19 Tháng bảy, 2020 21:21
truyện này mk đọc lâu phết rồi lúc đấy đọc thấy hay bh đọc thì thấy hoài niệm
Avatar
kiet nguyen25 Tháng chín, 2020 12:52
giải thích nhiều vkl
Avatar
kiet nguyen26 Tháng chín, 2020 18:19
haiz thân mình lo ch xong lo gái
Avatar
kiet nguyen26 Tháng chín, 2020 20:33
ghét nhất truyện mà có theo 1 đống bình hoa trên lưng
BÌNH LUẬN FACEBOOK