Võng Du Chung Cực Quái Vật

Võng Du Chung Cực Quái Vật

Võng Du Chung Cực Quái Vật Review Rating: 7.0 out of 10 based on 7 reviews.

Sở Phong , một cao cấp game thủ vì một lý do bí mật mà khi vào game lại trở thành 1 con 10 cấp liệt diễm thử boss (con boss có lv cấp thấp nhất trong game).

1 game thủ trong lốt boss bước đi trên con đường tiến hóa thành chung cực boss

(game này quái vật có thể đạt được kinh nghiệm từ giết game thủ hoặc quái vật khác)

Danh sách chương Võng Du Chung Cực Quái Vật

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK