Vô Thượng Thánh Vương

Vô Thượng Thánh Vương

Vô Thượng Thánh Vương Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Bị từ hôn ? Ha hả , không phải , mà là ta không cưới! Cầu ta cũng vô ích , cuối cùng cũng có một ngày ,ta sẽ cho những người khinh thường Diệp Thần ta , toàn bộ quỳ rạp xuống dưới chân ta!------------

- Cầu nguyệt phiếu, hứa sẽ bạo chương.

- Vote 9 -10 cuối chương ;vote sao dưới tên truyện 10* giúp mình nhé. cảm ơn.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK