Vô Tận Chủ Thần Hệ Thống

Vô Tận Chủ Thần Hệ Thống

Vô Tận Chủ Thần Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 15 reviews.

Tại một cái bình thường tiểu thôn tỉnh lại, Main phát hiện mình mang theo thiên phú nghịch thiên vượt qua thành một đứa con nít.Đây là một cái ngăn cách thôn trang, nhưng là đủ loại liên quan tới Tiên Hiệp truyền kỳ nói làm Thịnh Hạ sôi trào lên.Hắn dị năng vậy mà có thể thực hiện hết thảy hắn suy nghĩ đến! Hắn dùng ba năm lấy dị năng xây dựng ra tới một cái phụ trợ hắn luyện võ hệ thống... Từ đó không hề bình thường! Từng bước một hoàn thiện hệ thống lăng nhiên như là Chủ Thần!PS cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9-10 cuối chương, cầu kim nguyên đậu.(Hố hơi hơi nông, suy nghĩ kỹ trước khi nhảy)1 ngày 20 chương.

Danh sách chương Vô Tận Chủ Thần Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK