Vô Lượng Chân Tiên

Vô Lượng Chân Tiên

Vô Lượng Chân Tiên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 133 reviews.

Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo, Đạo tổ tu chân.

Thiếu niên La Chân, trời sinh tuyệt mạch, lấy đại nghị lực đánh vỡ thân thể cực hạn, kết thành đạo thai, bước vào tiên đồ, thăm dò vĩnh sinh bí mật...

Có câu là: Tiên nếu có thể chết đều là giả, vĩnh hằng vô lượng phương Chân Tiên.

Danh sách chương Vô Lượng Chân Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK