Võ Lâm Cửu Tiêu

Võ Lâm Cửu Tiêu

Võ Lâm Cửu Tiêu Review Rating: 8.0 out of 10 based on 38 reviews.

Vũ chi cực xử, thượng lâm cửu tiêu, hạ đạp hoàng tuyền, phất tay trong nháy mắt nghịch âm dương. . .

Phế vật? Thiên tài! ! !

Dùng võ nhập đạo, dùng đan bổ thân, thần bí hệ thống, đặc thù kỳ ngộ, lại để cho từng đã là phế vật thiếu niên giẫm đạp địch nhân từng chồng bạch cốt, từng bước một đạp vào đỉnh phong! ! !

Danh sách chương Võ Lâm Cửu Tiêu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK