Vô Hạn Du Hồn

Vô Hạn Du Hồn

Vô Hạn Du Hồn Review Rating: 10.0 out of 10 based on 5 reviews.

đã bị một hồi thần linh trong lúc đó đích chiến đấu lan đến...

hắn, đi hướng tử vong!

cuối cùng, vì bồi thường, thần linh quyết định thực hiện hắn nguyện vọng.

làm cho diệp ảnh có cơ hội hoàn thành chính mình đích xuyên qua mộng!

" ta tham món lợi nhỏ nói, ta yêu ảo tưởng, ta yêu anime, cho nên ta phải xuyên qua!"

đương cùng các thế giới trung đích cô gái phát sinh cùng xuất hiện, diệp ảnh đã biết cuộc đời này đích mục tiêu!

" ta phải bảo hộ chính mình trong lòng trân quý người!"

đây là một cái yêu thích động mạn thế giới trạch nam phát ra đích tuyên ngôn!

không có loạn thất bát tao đích loạn nhập hệ thống, cũng không có nghịch thiên đích thần công năng lực, có chính là một viên đầy cõi lòng động mạn yêu đích tâm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK