Vô Địch Cường Hóa Hệ Thống

Vô Địch Cường Hóa Hệ Thống

Vô Địch Cường Hóa Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 54 reviews.

Vô Địch Cường Hóa Hệ Thống giới thiệu tóm tắt: phổ thông Điểu Ti Diệp Thu, bị lừa một ngàn nguyên sau, trên điện thoại di động thêm ra một khoản cường hóa hệ thống, từ đây sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất:Phổ thông dao cạo râu, cường đã hóa thành siêu Tĩnh Âm cao tính năng dao cạo râu.Giản bản Hình Ý quyền, cường hóa trở thành vô địch Hình Ý Thần Quyền, quyền đánh Cửu Châu.Phổ thông thịt bò quyển, cường đã hóa thành ngũ sắc thần thịt bò, ăn một miếng có thể tẩy gân phạt tủy.Này gậy nhìn không sai, sau đó liền gọi Kim Cô bổng!

5 Chương mới cập nhật Vô Địch Cường Hóa Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK