Võ Đạo Thần Tôn

Võ Đạo Thần Tôn

Võ Đạo Thần Tôn Review Rating: 9.0 out of 10 based on 13 reviews.

Tam Thánh chết, Ngũ Đế diệt, Long Thần vẫn, nhân tộc thương! Đại đạo nứt vỡ, tận thế hàng lâm, mặc ngươi tài so với Cổ Đế, cũng đạo đường ảm đạm, phong hoa tuyệt đại, cuối cùng hóa thành bụi đất! Thôn Thiên Ma Thể tái sinh, ăn thiên tài, hóa địa bảo, luyện thương khung, cắn tinh không. Chân đạp thiên kiêu, quyền đánh Chân Thần, trên trời dưới đất, vì ta xưng tôn!

Danh sách chương Võ Đạo Thần Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK