Viện Trưởng Giá Lâm

Viện Trưởng Giá Lâm

Viện Trưởng Giá Lâm Review Rating: 8.0 out of 10 based on 142 reviews.

"Tiểu muội muội, ta xem ngươi xương cốt kinh kỳ, là vạn trung không một đích ma pháp kỳ tài. Sau này duy hộ thế giới hòa bình đích nhiệm vụ tựu dựa ngươi. Ta là ma pháp học viện đích viện trưởng Silva, nơi này có trương nhập học thông tri thư, ta xem ma pháp cùng ngươi có duyên, tựu thu ngươi là học sinh tốt rồi!"

Đây là một cái mang theo khanh cha đích học viện hệ thống xuyên việt đến dị giới, không thể không hướng tới kiến lập thế giới đệ nhất ma pháp học viện này một mục tiêu tiến (về) trước đích khổ bức kẻ xuyên việt đích chuyện xưa.

Danh sách chương Viện Trưởng Giá Lâm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK