Vị Diện Tu Đạo Hệ Thống

Vị Diện Tu Đạo Hệ Thống

Vị Diện Tu Đạo Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 118 reviews.

Qua lại vạn giới, hỏi đạo trường sinh!Không hiểu lấy được hệ thống, Trương Hạo đạt được qua lại thế giới cơ hội nhận biết mỗi cái trong phim ảnh anh chú, hoàn thành nhiệm vụ, tu chân lịch luyện, không nghĩ qua là tựu thành tiên, lại bắt đầu lưu lạc ở Tiên Vũ thế giới.Làm Mã Tiểu Linh rốt cuộc tiếp nhận huống quốc hoa thì, Trương Hạo không khỏi quay mặt qua chỗ khác....các map: « Cương Thi Tiên Sinh » → « Khu Ma Cảnh Sát » → « Linh Huyễn tiên sinh » + « cương thi thúc thúc » → « Linh Anh » + « Nhất Mi Đạo Nhân » → « Cương Thi Chí Tôn » → « Quỷ Kiền Bộ » ,,,,,,,,,,,,,,__________________________________________________________

Cầu vote 10* !!

Cầu vote cuối chương !!

Cầu like !!

______________________________________________________

Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Có sai sót xin comment bên dưới để hoàn thiện hơn

Danh sách chương Vị Diện Tu Đạo Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK