Vị Diện Nhân Quả Hệ Thống

Vị Diện Nhân Quả Hệ Thống

Vị Diện Nhân Quả Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 13 reviews.

Mặc gia cơ quan thành, Bạch Phượng thấy Vệ Trang Cái Nhiếp bất phân cao thấp, trực tiếp ra chiêu đánh lén, không khéo bị Đoan Mộc Dung hiện, hai người cách không quá một chiêu, nhưng đồng thời phát hiện mình ra ám khí bị một con bay tới giáo ngăn lại. Ngay ở hai người quay đầu lại quan sát thời điểm một người thiếu niên âm thanh truyền tới: "Quỷ Cốc truyền nhân luận võ, ai dám nhúng tay." Thiếu niên Lý Hiên, bị vua hố thứ nguyên Sự Vụ Sở tuyển chọn, từ đây mở ra nhiễu loạn vị diện nhân quả lữ trình, hắn là Quỷ Cốc truyền nhân, thông linh Vương, LV5, tên gọi anh hùng, hùng binh liền chiến sĩ, mỗi cái thế giới đều bởi vì hắn đến mà gió nổi mây vầnPs: Truyện đã hoàn thành, do mình vừa đọc vừa làm nên tốc độ hên xui :(

Danh sách chương Vị Diện Nhân Quả Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Pham Vinh30 Tháng mười, 2019 22:04
. 1 cái
BÌNH LUẬN FACEBOOK