Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng Review Rating: 8.0 out of 10 based on 22 reviews.

"Ta chỉ là một cái kể chuyện xưa đích nhân. Xin đừng đem ta xem đích rất thần kỳ, ta sở làm đích hết thảy đều là chính là ở kể chuyện xưa mà thôi, đem ý nghĩ của chính mình thông qua tiểu thuyết, ca khúc, điện ảnh chờ phương thức cùng mọi người chia xẻ, không hơn."

Nhiều năm về sau, làm mọi người hỏi đích thời điểm, hắn như thế nói.

-----

Đây là một quyển thực thuần túy đích giải trí giới YY, chuyện xưa phát sinh ở song song thế giới, hy vọng mọi người có thể ôm giải trí đích ánh mắt đến xem, không thích giải trí đích bằng hữu cũng có thể cho rằng là đô thị văn đến xem, cám ơn!

Danh sách chương Văn Ngu Chí Thượng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK