Vạn Giới Thiên Vương

Vạn Giới Thiên Vương

Vạn Giới Thiên Vương Review Rating: 9.0 out of 10 based on 6 reviews.

Tu tiên quá hạn. Trấn Hải Xích Tiên kỳ, Lưỡng Nghi khổn tiên tác... Như thế lão thổ còn dám ra đây đi nhảy? Dùng cốt bổng đều đánh bạo ngươi! Các đại vị diện đích cường giả, tu luyện vạn năm đích Chân Tiên, phá toái hư không sau toàn bộ đi đến Tam Nguyệt Sơn, cuối cùng nhất lại ôm hận dùng cuối cùng; tùy thân chi bảo, toàn bộ rơi vào thu thi đích tiểu khất cái Mạnh Diễn trong tay ——

Không ai mãi mãi hèn, kẻ này không thể lưu! Xem Mạnh Diễn trong đầu đích lão gia gia... A không, là thần bí hệ thống, như thế nào dẫn đạo hắn đi ra cùng sơn câu, quân lâm cái này siêu quy cách đích chiến khí thế giới!


La Sâm là Đại thần của Khởi điểm. 2 năm rồi mới viết lại.

Danh sách chương Vạn Giới Thiên Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK