Vạn Giới Bá Vương

Vạn Giới Bá Vương

Vạn Giới Bá Vương Review Rating: 10.0 out of 10 based on 2 reviews.

Không có tuyệt đỉnh công pháp hay hệ thống toàn năng, chỉ có nỗ lực và kỳ ngộ.

Không có tư chất siêu phàm, nhưng có ngộ tính kinh thiên.

Lâm Thần con trai của Lôi Đế từ nhỏ bị kẻ thù truy sát rơi vào luân hồi, trọng sinh vào một quần áo lụa công tử cùng tên, từ đó bắt đầu một cuộc đời mới, báo thù rữa hận, đạp vỡ thương khung, hướng đến thần vị.

5 Chương mới cập nhật Vạn Giới Bá Vương

Danh sách chương Vạn Giới Bá Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK