Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần Review Rating: 5.0 out of 10 based on 7 reviews.

Tiểu thuyết tuyệt thế võ thần giới thiệu vắn tắt:Cửu tiêu đại lục, võ đạo vi tôn, thiên phú dữ chấp nhất cùng tồn tại, mới có thể thành tựu vô thượng võ đạo!Diễn viên Lâm Phong, chính mình nghịch thiên võ hồn, cùng với một viên kiên nghị cố chấp tâm, vũ kỹ công pháp, nhất sửa sẽ gặp, nhất luyện liền thông!Tuyệt thế người: Võ đạo nhập cửu tiêu, đan đạo khả thông thần, khí nói dục chém thiên, trận nói năng lục tiên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK