Tuyệt Thế Chúa Tể

Tuyệt Thế Chúa Tể

Tuyệt Thế Chúa Tể Review Rating: 10.0 out of 10 based on 1028 reviews.

Trích hoa phi diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà;Vừa nghĩ, trên hái cửu thiên tinh thần, dưới trấn lục đạo hoàng tuyền;Lật tay chưởng càn khôn, úp tay che thiên địa!Đây là . . . Võ giả thế giới!Thiếu niên Diệp Tinh, quật khởi với đại hoang biên thành, tập võ kỹ, tu Chiến Ngân Chi Thuật,Dẫm chư thiên vạn giới, chiến tận các tộc anh kiệt!P/s: Đợt này bắt đọc trên 30 chương mới cho vote, bình luận. Nên các đồng hữu đọc trên 30 chương nhớ vote, bình luận nhéP/s: Cầu buff, cầu vote 100 điểm cuối chươngP/s: truyện full trên 1kc

Danh sách chương Tuyệt Thế Chúa Tể

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Văn Tuấn Nguyễn14 Tháng chín, 2019 23:00
Cho xin cảnh giới
Avatar
Tran Vinh12 Tháng tám, 2020 14:10
Vợ : Độc Cô Thiên Hồng --- Nam Cung Tử Yên --- Hỏa Huyễn Vũ --- Tần Như Sương --- Lương Lạc Nguyệt --- Đằng Thiên Y --- Bách Lý U Ảnh --- Linh Ảnh --- Tần U Tuyết --- Trảm Thanh Toàn - Toa Mạn Đạt. Hệ Thống : -Tiểu Thiên Thế Giới (Đại Lục) : Võ Đạo (Yêu Ma="Chiến Ngân Sư") 1-Luyện Thể (Yêu Binh="Thực Tập") : Nhất Tinh -> Cửu Tinh 2-Tụ Khí (Yêu Tướng="Sơ Cấp") : Nhất Tinh -> Cửu Tinh 3-Ngưng Nguyên (Yêu Vương="Trung Cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 4-Kim Đan (Yêu Hoàng="Cao Cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 5-Nguyên Anh (Yêu Đế="Đại Sư") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 6-Luyện Thần (Đại Yêu="Tông Sư") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 7-Phân Thần (Đại Yêu Vương="Đại Tông Sư") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 8-Hợp Đạo (Đại Yêu Hoàng="Ngân Vương") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 9-Đế Kiếp (Đại Yêu Đế="Ngân Hoàng") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 10-Đoái Phàm (Yêu="10 cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 11-Chân Linh (Thiên Yêu="11 cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 12-Thông Huyền (Huyền Yêu="12 cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 13-Linh Vương (Kim Yêu="13 cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn -Đại Thiên Thế Giới (Tiên Giới) : 14-Tiên Nhân ("14 cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 15-Thượng Tiên ("15 cấp"): sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 16-Tiên Vương ("16 cấp"): sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 17-Tiên Hoàng ("17 cấp"): sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn 18-Tiên Tôn ("18 cấp") : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn --- đại viên mãn -Chủ Thần Giới 19-Hạ Vị Thần : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn --- đại viên mãn 20-Trung Vị Thần : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn --- đại viên mãn 21-Thượng Vị Thần : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn --- đại viên mãn 22-Thần Vương : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn --- đại viên mãn 23-Chủ Thần : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - viên mãn --- đại viên mãn -Thánh Vực : 24-Chúa Tể 24.1-Vương Tọa : Hạ Vị (10cm) - Trung Vị(20cm) - Thượng Vị (40cm) 24.2-Hoàng Tọa : Hạ Vị(1m) - Trung Vị(2m) - Thượng Vị(4m) 24.3-Tuyệt Thế Chúa Tể (10m).
Avatar
Việt Vũ08 Tháng một, 2021 07:03
1luyện thể 2tụ khí 3ngưng nguyên 4kim đan 5nguyên anh 6luyện thần 7phân thần 8hợp đạo 9đế kiếp 10đoái phàm 11chân linh 12thông huyền 13linh vương 14tiên nhân 15 thượng tiên 16tiên vương 17tiên hoàng 18tiên tôn 19hạ vị thần 20trung vị 21thượng vị 22thần vương 23chủ thần 24chúa tể
BÌNH LUẬN FACEBOOK