Tuyệt Kiếm

Tuyệt Kiếm

Tuyệt Kiếm Review Rating: 7.0 out of 10 based on 4 reviews.

Tuyệt Kiếm phải chăng là một thanh kiếm tuyệt nhất.

Tuyệt tình, Tuyệt nghĩa, thì không còn là tuyệt nữa.

Người hẹn không tới thì không cần tới, bởi tới không được nữa, vậy nên không cần tới.

Chàng cũng uống rượu từ từ, nhưng từ từ uống từng ngụm lớn.

Trả thù thì cần giết người, mà giết đúng hay giết sai cũng là giết.

Cũng là chìm vào vạn kiếp bất phục trong Vô Gián

Một thân võ nghệ siêu quần cũng không phải tuyệt đối ao ước của con người.

Tuyệt là từ bỏ là rời xa.Mình mới tấp viết vậy lên sẽ không dài, chỉ mong kết thúc trong vài chục trương. Cố định ra ngày t5 hàng tuần.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK