Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới Review Rating: 8.0 out of 10 based on 121 reviews.

Game thủ chuyên nghiệp Lâm Thiên Dương, tại liên tục phấn đấu một cái tu tiên trò chơi sau sáu ngày sáu đêm, gục ở trước máy vi tính, sau khi tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng đi tới cùng loại trong trò chơi Tu Tiên giới, hơn nữa phát hiện mình trong đan điền cư nhiên còn có trong trò chơi phó bản Thông Thiên Tháp, nhìn Lâm Thiên Dương như thế nào mang theo phó bản lưu lạc Tu Tiên giới!

5 Chương mới cập nhật Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Danh sách chương Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK