Túy Chẩm Giang Sơn

Túy Chẩm Giang Sơn

Túy Chẩm Giang Sơn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 34 reviews.

Nữ Đế Vũ Chiếu nhật nguyệt lăng không, Thượng Quan Uyển Nhi ước lượng thiên hạ,

Lý Khỏa Nhi diễm so hoa kiều, năm tính tử lục đục với nhau,

Thái Bình công chúa khó thái bình, Lý gia tam lang thật Long Cơ,

Địch Nhân Kiệt, Trương Dịch Chi, Phùng Tiểu Bảo. . . ,

Tài tử, giai nhân, giết lũ cẩu!

Hồng tụ chiêu, du hiệp nhi, du tẩu Đại Đường bầu trời dưới,

Túy ngọa chẩm giang sơn, đàm tiếu vọng càn khôn!

5 Chương mới cập nhật Túy Chẩm Giang Sơn

Danh sách chương Túy Chẩm Giang Sơn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK