Tử Thần Lộ

Tử Thần Lộ

Tử Thần Lộ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 43 reviews.

Dương Gian có Dương Lộ.

Âm Giới có Âm Lộ.

Dương gian có Dương luật.

Âm Giới có Âm luật.

Một kẻ có thể nối liền Âm Dương, vượt qua Luân Hồi.

Một tồn tại đặc dị giữa thiên địa bất chấp mọi phép tắc.

Hắn mang theo kinh người bí mật, hắn mang theo bóng đêm che phủ nhân gian nhưng lại là ánh sáng nơi cuối con đường.

. . . . . . . .

Cầu Nguyệt Phiếu, cầu vote 10 sao

. . . . . . .. .

Danh sách chương Tử Thần Lộ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK