Tử Đan Đại Đạo

Tử Đan Đại Đạo

Tử Đan Đại Đạo Review Rating: 6.0 out of 10 based on 31 reviews.

Nghiền nát Tử Đan, lại vừa hỏi!

Ngưng Khí Luyện Thể, luyện khí hóa bạch đan, bạch đan một thành, mới là tu giả!

Tu giả luyện thất sắc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử (đỏ thẫm-da cam-vàng-xanh lá-xanh thẫm-xanh da trời-tím)!

Thiên Vũ đại lục, Đan tu người chia làm thất giai đan sắc, theo thứ tự là Xích Đan kỳ, Chanh Đan kỳ, Hoàng Đan kỳ, Lục Đan kỳ, Thanh Đan kỳ, Lam Đan kỳ, Tử Đan kỳ. Tử Đan kỳ cao thủ đã là tồn tại trong truyền thuyết rồi, nhưng đó chính là Đan tu người tới hạn sao?

( hòa thượng lập chí viết ra một bản dị giới đại lục kinh điển, thỉnh ủng hộ! )

Danh sách chương Tử Đan Đại Đạo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK