Trực Tiếp Truyền Chi Nữ Chủ Thiên Địch

Trực Tiếp Truyền Chi Nữ Chủ Thiên Địch

Trực Tiếp Truyền Chi Nữ Chủ Thiên Địch Review Rating: 9.0 out of 10 based on 10 reviews.

:Quăng ngã, ta liền đánh gãy ngươi đệ tam chân” từ đây, Trần Hiểu thiên ( Yukari ) cùng các hậu cung manga anime thế giới nữ chủ xé bức, tranh đoạt nam chính, bởi vì liên tiếp được đến nữ chủ căm thù, đạt được 《 nữ chủ thiên địch 》 danh hiệu. “Hệ thống, cái này danh hiệu có ích lợi gì” “Tích, nữ chủ hảo cảm độ -10” “…………”

Ps: Biến thân, lần đầu làm truyện có gì thông cảm nha

5 Chương mới cập nhật Trực Tiếp Truyền Chi Nữ Chủ Thiên Địch

Danh sách chương Trực Tiếp Truyền Chi Nữ Chủ Thiên Địch

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK