Trọng Sinh Trở Về Duy Ta Ma Tôn

Trọng Sinh Trở Về Duy Ta Ma Tôn

Trọng Sinh Trở Về Duy Ta Ma Tôn Review Rating: 9.0 out of 10 based on 38 reviews.

Tận thế đến nơi, người tiến hóa thất bại trở thành Zombie, người thành công có thể thôn phệ Zombie trong cơ thể tiến hóa thịt tiến hóa. Kiếp trước, hắn là địa cầu duy nhất Bán Thần, thân mang theo toàn năng thăng cấp hệ thống, xây dựng Nam Dương Thần Quốc lại càng là tung hoành vô địch, tự cho là đứng ở thế giới đỉnh. Ai ngờ, hết thảy đều là dị tộc Bán Thần đám người âm mưu, làm ẩn nấp ở âm thầm người địa cầu nhao nhao xuất thế, từng tràng vây quét liên tiếp tới. Kiếp này, trọng sinh trở về, hắn thề muốn làm dị tộc nhân trong nội tâm Ma Thần, giết ra một cái sáng sủa trời đất!

Danh sách chương Trọng Sinh Trở Về Duy Ta Ma Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Đường Tăng05 Tháng tư, 2020 22:37
giống mạt thế phàm nhân
BÌNH LUẬN FACEBOOK