Trọng Sinh Tối Cường Ma Trù

Trọng Sinh Tối Cường Ma Trù

Trọng Sinh Tối Cường Ma Trù Review Rating: 9.0 out of 10 based on 401 reviews.

Khi người chơi khác đều ở sát Slime thăng cấp thời điểm, hắn lại ở Tân Thủ Thôn ngoại thu thập nấm;

Đương người chơi khác đã giết đến ca bố lâm thời điểm, hắn còn ở làm màn thầu, bắt lấy gà rừng;

Nhưng mà, đương này đó người chơi nỗ lực một buổi tối, lên tới 8 cấp đắc chí thời điểm,

Hắn lại dựa vào ăn một con mật nước gà nướng giây thăng 10 cấp, còn thuận tiện bắt lấy Tân Thủ Thôn làm muôn vàn tay mơ đau đớn muốn chết đệ nhất chỉ đại BOSS.

Không có người hiểu biết sinh hoạt phó chức, mang theo hoàn chỉnh trò chơi công lược trọng sinh, còn có một viên báo thù chi tâm......

Đây là một cái túy ngọa mỹ nhân tất, tỉnh chưởng giết người kiếm chuyện xưa;

Đây là một cái một ngày kia kiếm nơi tay, giết hết thiên hạ phụ ta cẩu truyền kỳ!

Truyện hay!!!!!!

====== Cầu vote Cầu Thanks Like ,,,, Những cái đó chỉ tốn bạn vài chục giây nhưng lại là động lực để mình có thể làm càng ngày càng chất lượng hơn=====

Ai có đậu vàng tặng mình sẽ thêm chương nhe tks all !!!!!

Ai ko thích thể loại này có thể close tab đừng nặng lời chi để đau lòng nhau !!!!!Mọi người chờ chương có thể vào link này xem truyện mình up. Táo rất có tâm

http://truyencv.com/truyen-dang-boi/41878/

Danh sách chương Trọng Sinh Tối Cường Ma Trù

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK