Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư

Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư

Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư Review Rating: 9.0 out of 10 based on 22 reviews.

Phù Đạo Tông Sư Trầm Lâm Tiên bởi vì Tâm Ma Kiếp quay về hiện đại, trở lại hết thảy thảm kịch còn không có phát sinh trước.Vì bảo vệ người thân nhất, ngược đãi nam, báo đại thù, nàng nhặt lại Phù Thuật, con mắt sắc bén đoạn Âm Dương, diệu thủ hội Linh Phù.Một bước chân đạp nát Thương Khung, cuối cùng trở thành Một Đời - Đại Phù Sư!

Danh sách chương Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK