Trọng Sinh Chi Đấu Ma Đại Lục
  • N/A

  • Tiên Hiệp
  • Chương 19
  • 484

Trọng Sinh Chi Đấu Ma Đại Lục

Trọng Sinh Chi Đấu Ma Đại Lục Review Rating: 6.0 out of 10 based on 9 reviews.

Phần giới thiệu:

Main là một tên neet chính hiệu vì một lần đang chơi game liên minh huyền thoại do giật mình vì tiếng chuông điện thoại nên hắn vô tình bị điện giật và ten ten tén tèn hắn xuyên việt đến một thế giới lạ có tên Đấu Ma Đại Lục

Nơi này họ tu luyện là đấu khí và ma pháp

Với tenseigan ( sẽ xuất hiện ở chương 20 hay bao nhiêu thì mọi người cố gắng đợi nha) và rinne saringan hắn sẽ làm j để được trở về trái đất đây.

Cảnh giới phân chia

-Ma pháp sư. Ma pháp sư học đồ , trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư , pháp thánh , pháp thần (mỗi cảnh giới phân thành 10 cấp)

-Chiến sĩ. Thực tập chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu sĩ, đại đấu sĩ, đấu thánh , đấu thần( mỗi cảng giới chia làm 10 cấp)

- Ma đấu sĩ. Ma đấu sĩ học đồ, trung cấp ma đấu dĩ, cao cấp ma đấu sĩ, ma đấu sĩ , đại ma đấu sĩ, ma đấu sư, đại ma đấu sư, ma đấu thánh, ma đấu thần ( mỗi cảnh giới chia 10 cấp)Đây là lần đầu e viết về thể loại này nên có gì mọi người chỉ chỉ dùm em để em sửa nha thank m.n nhìu ạk

Danh sách chương Trọng Sinh Chi Đấu Ma Đại Lục

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK