Trở Lại Tống Triều Làm Hoàng Thượng

Trở Lại Tống Triều Làm Hoàng Thượng

Trở Lại Tống Triều Làm Hoàng Thượng Review Rating: 7.0 out of 10 based on 31 reviews.

Tại hiện đại, hắn bất quá là một cái liền công tác cũng khó khăn dùng tìm được cùng khổ sinh viên; tại Tống triều, lại là có thể hô phong hoán vũ bất thế kiêu hùng; tại hiện đại, hắn chuyên tình tại Sư Sư một người, lại nhiều lần bị chế ngạo cùng làm khó dễ; tại Tống triều, hắn chi bằng hưởng hết nhân gian tuyệt sắc, lại nhiều lần lấy được tâm hồn thiếu nữ cùng chân tình; tại hiện đại, hắn vất vả công tác, lại chỉ vẹn vẹn có ấm no; tại Tống triều, hắn phong vân tế hội, mở ra kế hoạch lớn... Hương Suất Sở Lưu Hương dùng chuyển thế Tống Giang chi bút pháp, miêu tả một bức khác tráng lệ sử thi họa kỹ càng

Danh sách chương Trở Lại Tống Triều Làm Hoàng Thượng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK