Triệu Hoán Thiên Kiêu

Triệu Hoán Thiên Kiêu

Triệu Hoán Thiên Kiêu Review Rating: 8.0 out of 10 based on 541 reviews.

Gia tộc bị diệt, thân hãm tuyệt cảnh? Chạy trốn chuyên gia Giang Tiểu Ngư, giảng thuật đặc biệt cầu sinh phương pháp!Tầm y hỏi thuốc, khảo giáo Độc Thuật? Tuyệt mệnh độc sư Trình Linh Tố, truyền thụ bách biến phóng Độc kỹ xảo!Thiên La Địa Võng, vô cùng truy sát? Thiên Diện công tử Vương Liên Hoa, xốc lên đoạt mặt kiêu hùng hành trình!Kim Chi Ngọc Diệp, đúng là ăn hàng? Đáng yêu nữ đầu bếp Hoàng Dung, sáng lập mỹ thực chung cực dụ hoặc!Thiên Ky mật thược, vạn vô nhất thất? Hành vân đạp nguyệt Sở Lưu Hương, trình diễn mạnh nhất lấy đồ trong túi!Cửu Long đoạt đích, lạc tử thiên hạ? Kỳ Lân tài tử Mai trưởng tô, quan sát sơn hà gió giục mây vần!...Hồng nhan như ngọc, anh hùng như long, đến này tương trợ, há có thể cô phụ?Tự nhiên tiên y nộ mã, tiếu ngạo thiên hạ, đao kiếm phong mang, xuân thu tranh giành!Sói xuất phẩm

Danh sách chương Triệu Hoán Thiên Kiêu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Linh22 Tháng tư, 2020 04:15
Hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK