Triệu Hoán Thiên Đế

Triệu Hoán Thiên Đế

Triệu Hoán Thiên Đế Review Rating: 8.0 out of 10 based on 128 reviews.

"Ta có lý nguyên đánh đấm vô cùng lực: Hận trời không đem mà không hoàn.Ta có Lý Bạch ngạo nghễ tài tình phú: Thiên tử hô tới không hơn thuyền.Ta có bao tự nhất tiếu bách mị sinh: Khuynh quốc miệng cười làm người thương yêu.Ta có bá vương vô song lập tức dũng: Cưỡi ngựa cột tín hiệu đường sắt địch sợ.Ta có... ... "Thu được toàn bộ anh hệ thống sau, Lạc Dương có thể đem triệu hoán đến danh nhân trong lịch sử một hạng thiên phú thần thoại sau cho mình sử dụng.Từ nay về sau, bước lên một cái xưa nay chưa từng có toàn năng con đường tu tiên.

__________________________________________________________

Cầu vote 10* !!

Cầu vote cuối chương !!

Cầu like !!

______________________________________________________

Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Có sai sót xin comment bên dưới để hoàn thiện hơn

Danh sách chương Triệu Hoán Thiên Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK