Trảm Tiên

Trảm Tiên

Trảm Tiên Review Rating: 7.0 out of 10 based on 34 reviews.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh.
 
Sau khi kết thúc Thiên hạ Vô Song, Nhâm Oán lại thử sức với thể loại mới Trảm Tiên - Kỳ huyễn Tu Chân, hai bộ Siêu Việt Luân hồi và Phá Diệt thời Không là thể loại khoa huyễn!

Danh sách chương Trảm Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dierdre V18 Tháng sáu, 2020 11:09
đọc tới chương 2 là thấy bệnh chung rồi . tiên đế trùng sinh , trọng sinh giả sống vạn năm các kiểu các kiểu. sống trên thân chó. sống vạn năm bị khi nhục ẩn nhẫn các kiểu mà vẫn do dự bất quyết. vậy mày trọng sinh trở về tự sát cho lẹ man~
BÌNH LUẬN FACEBOOK