Trại Chăn Nuôi Thần Ma

Trại Chăn Nuôi Thần Ma

Trại Chăn Nuôi Thần Ma Review Rating: 9.0 out of 10 based on 48 reviews.

Nhân vật chính của truyện, Tô Vũ, vốn chỉ là một sinh viên của một trường đại học hạng tư. Do sự kiện hố trời, hắn và các bạn học cùng trường đã bị đưa tới một rừng rậm tràn đầy nguy hiểm và khủng bố.

Danh sách chương Trại Chăn Nuôi Thần Ma

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lương Kaki Cambell16 Tháng hai, 2020 15:27
spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spamdyrjc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵc dỵccdcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjyr dcjdcjyr wdcjyr wdcdcjyr wdcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w ơu dcjyr w dcjyr w dcjyr w dcjyr w dcjyr w dcjyr w d
Avatar
Huỳnh Thanh16 Tháng hai, 2020 15:34
1 loài xúc được sinh thích gây sự chú ý.
Avatar
Thái Hữu Lộc16 Tháng hai, 2020 15:35
bsjdii để j3bdjdidhebsododnd nó djnswmmwls Mn xbeejisirbtndoa in eb di jedl s NJ soz ejw OK en
Avatar
Thái Hữu Lộc16 Tháng hai, 2020 15:35
đéo biết nói gì với lũ súc vật này
Avatar
Nghĩa Dương16 Tháng hai, 2020 16:22
.____. ai đọc rồi xin nhận sét về main cái để nhảy
Avatar
Nghĩa Dương16 Tháng hai, 2020 16:23
nhìn cái tên thấy hơi bị ưng rồi đó
Avatar
O Thần chết16 Tháng hai, 2020 23:21
tên này hơi nhân từ thiếu định lực v_v
Avatar
pham quan24 Tháng chín, 2020 21:02
thất vọng vl. Phải nói 1 câu là tác miêu tả, phân tích tâm lý hơi bị kém. Học cảm thấy như ngoài Main, bồ main, vvv là biết trước sau, thấu đáo còn lại như cục thịt ù lỳ chả biết nghĩ gì đọc chán vl.
Avatar
pham quan24 Tháng chín, 2020 21:04
Hay nói ngắn gọn mà các đạo hữu hay dùng chính là não tàn. 100% não tàn. 100% NVP não tàn.
BÌNH LUẬN FACEBOOK