Touhou Yêu Hồ Lục

Touhou Yêu Hồ Lục

Touhou Yêu Hồ Lục Review Rating: 9.0 out of 10 based on 652 reviews.

Xuyên qua thành Ran Yakumo đệ đệ, Cửu Vĩ yêu hồ Bạch Khởi tấu lên.Ở đây, ta hướng về người phàm tục tuyên cáo: "Nhị thứ nguyên, các ngươi "Tất tất" (tiêu âm) tới rồi! Chuẩn bị nghênh tiếp phong bạo đi! Không thể ngăn cản, không thể làm trái, ta tức "Tất tất tất" (tiêu âm)!"Thế giới: Touhou - Fate/Zero - Re:Zero - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương (Fox Spirit Matchmaker) - Attack on Titan - Date A live, ...⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰A e nào không thích thì có thể đọc truyện khác, chứ đừng vào ném đá tội nghiệp ta >_

Danh sách chương Touhou Yêu Hồ Lục

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK