Tống Mạn Chi Huyết Hải Tu La

Tống Mạn Chi Huyết Hải Tu La

Tống Mạn Chi Huyết Hải Tu La Review Rating: 6.0 out of 10 based on 21 reviews.

Tu La, thích giết chóc giả cũng; manga anime, trạch nam dã vọng; đương Tu La xuyên qua đến manga anime sẽ như thế nào?

Tác giả là tay mới, sẽ không sáng tác phẩm giới thiệu ( cảm thấy thẹn độ hảo cao ) cảnh cáo! Quyển thứ nhất rất nhỏ tham khảo, chuẩn bị trọng viết, đệ nhị cuốn ta chính mình cũng không biết viết như thế nào thành như vậy, thấu sống hạ đi, đệ tam cuốn bắt đầu tận lực đứng đắn viết……

Danh sách chương Tống Mạn Chi Huyết Hải Tu La

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vân Hề29 Tháng mười một, 2020 20:12
.
Avatar
Văn Trường29 Tháng mười một, 2020 20:25
.
Avatar
Vân Hề29 Tháng mười một, 2020 20:35
đọc đi chấm làm j
BÌNH LUẬN FACEBOOK