Tokisaki Kurumi Ở Dị Giới

Tokisaki Kurumi Ở Dị Giới

Tokisaki Kurumi Ở Dị Giới Review Rating: 9.0 out of 10 based on 4 reviews.

Tokisaki Kurumi ở dị giới tóm tắt: làm “Trong nhà ngồi xổm” điển hình trạch nam, Diệp Lạc ngủ một giấc, phát hiện chính mình xuyên qua. Xuyên qua còn chưa tính, chính là cư nhiên biến thành muội chỉ, không thể nhẫn a! Biến thành muội chỉ còn chưa tính, chính là này muội chỉ cư nhiên là Kurumi, thật là…… Mạc danh tâm tắc! Càng làm cho hắn phun tào thế giới này cư nhiên có võ hồn! Hảo đi hảo đi, tạm thời như vậy đi!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK