Tối Sơ Tầm Đạo Giả

Tối Sơ Tầm Đạo Giả

Tối Sơ Tầm Đạo Giả Review Rating: 8.0 out of 10 based on 2 reviews.

"Bạch Mặc, ngươi ác ma này!""Người yếu mới sẽ để ý chủng tộc cùng huyết mạch, bởi vì bọn hắn còn cần nhìn thấy cùng mình tương tự cá thể đến thu hoạch được cảm giác an toàn, còn cần phải mượn một cái khác sinh mệnh đến kéo dài chính mình mộng tưởng; nhưng là mặt trời là không cần một cái khác thái dương, vĩnh hằng người cũng không cần một cái khác sinh mệnh đến thật ra hiện ý nghĩ của mình."Một cái cô độc nhà thám hiểm không ngừng tìm kiếm tiến lên đường cố sự.

Danh sách chương Tối Sơ Tầm Đạo Giả

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Binh Vo23 Tháng hai, 2021 23:30
hay ... bên sáng tác việt có chương
BÌNH LUẬN FACEBOOK