Tối Cường Cuồng Bạo Chi Card Hệ Thống

Tối Cường Cuồng Bạo Chi Card Hệ Thống

Tối Cường Cuồng Bạo Chi Card Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 7 reviews.

Bạch Nghị bởi vì một trận ngoài ý muốn, linh hồn xuyên việt đến Phá Thiên Đại Lục, đồng thời còn thu hoạch được vô cùng cường đại Tối Cường Tạp Bài Hệ Thống, như vậy một đường nghiền ép, oanh sát các lộ thiên tài yêu nghiệt .Ngươi nói ngươi có Cửu Phẩm Thiên Lực, không có ý tứ, ta một trương Bạch Cấp Hãm Tịnh Tạp, đùa chơi chết ngươi!Ngươi nói ngươi có ngưu bức Thiên Lực Kỹ, không có ý tứ, Bạo Kích Tạp, gấp mười lần bạo kích, một quyền oanh sát, không được, vậy liền gấp trăm lần bạo kích!Thời Gian Tạp, Thần Kỹ Tạp, Sủng Vật Tạp, Thần Tướng Tạp, nhiều vô số kể cường đại tạp bài, để Bạch Nghị đứng ở cô phong bên trên thở dài nói: "Ai có thể để cho ta bại một lần!"P/s: Truyện thể loại yy, nhưng có phải hay không siêu yy thì chưa biết được... /ngaiP/ss: Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9-10đ... /dma

Danh sách chương Tối Cường Cuồng Bạo Chi Card Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hongnhung Le20 Tháng mười, 2019 17:35
Thiên Sư, Thiên Tướng, Thiên Tông, Thiên Vương, Thiên Hoàng, Thiên Thánh, Thiên Tôn cùng Thiên Thần
Avatar
tinh dao21 Tháng mười, 2019 17:36
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK