Tối Cường Chúa Tể Vũ Trụ Hệ Thống

Tối Cường Chúa Tể Vũ Trụ Hệ Thống

Tối Cường Chúa Tể Vũ Trụ Hệ Thống Review Rating: 10.0 out of 10 based on 5 reviews.

"Ta là người được chọn"

Hệ Thống: " Đúng ngươi là người được hệ thống chọn ""Vậy ngươi làm được gì"Hệ Thống:" Có thể giúp ngươi thống trị Vũ Trụ , Có được nữ nhân đẹp nhất "{ == Truyện ngày 2/5 lên nhé mọi người==}Cảnh Giới:12 tần , mỗi tần chia làm:

(1-3Sơ kỳ , 4-6 Trung Kỳ , 7-9Hậu kì, 10đỉnh phong)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK