Tỉnh Khẩu Chiến Dịch

Tỉnh Khẩu Chiến Dịch

Tỉnh Khẩu Chiến Dịch Review Rating: 9.0 out of 10 based on 4 reviews.

Lịch sử là người đi qua đường, đi qua đường, đường tương lai. Ở vào người trên đường không cách nào đối đã đi qua đường nói không. Lịch sử không có nếu như, bởi vì không cách nào trở về, bởi vì đã tại trên đường, không cách nào nhanh nhẹn. Thế nhưng là nếu như có thể lựa chọn đâu rồi, nếu như có thể vô hạn lựa chọn đâu này? Có một đám tính mạng đến từ bất đồng lịch sử tuyến, cũng tại mỗi một đầu lịch sử trên đường giống nhau điểm phát triển trên. Bọn hắn can thiệp từng cái lịch sử, cũng bị từng cái lịch sử cải biến. Bất đồng lý niệm, bất đồng kiên trì, đạo khác nhau nghĩa, lẫn nhau thuyết phục, đụng vào nhau, lẫn nhau chiến tranh. Nơi này là Diễn Biến chiến trường. Thế giới cũ chỉ là một cái nho nhỏ miệng giếng.

----- ----- -----

Truyện Full 4 Triệu chữ. Không lo đói thuốc.

Thể Loại: Khoa Học Kỹ Thuật, Vô Hạn Lưu.

----- ----- -----

Tổng thể:

Diễn Biến không gian không phải nơi dưỡng cổ, không phải để Diễn Biến sĩ quan tự giết lẫn nhau, Diễn Biến không gian đưa Diễn Biến sĩ quan lên những vị diện bị mất đi động lực phát triển. Nhiệm vụ chính của Diễn Biến sĩ quan là thúc đẩy tiến trình văn mình đi lên diễn biến vô hạn tương khả năng. Trong quá trình làm nhiệm vụ đôi khi sẽ cạnh tranh vẫn có người chết nhưng mục đích cuối cùng vẫn là thúc đẩy văn minh tự tiến lên. Diễn Biến sĩ quan là lẫn trong đám người, che dấu sự hiện diện của mình để các tồn tại cấp cao có khả năng đưa lên kẻ xuyên việt khác không nhận ra được là lịch sử tuyến bị can thiệp, chứ không phải là vào thế giới nhiệm vụ tự xây căn cứ rồi hành hung toàn thế giới.Nội dung:

Diễn Biến sĩ quan phân cấp theo quân hàm. Diễn Biến sĩ quan không có sức mạnh đặc biệt, chỉ có một thiên phú mà bất kì sĩ quan nào đều được trao tặng. Diễn biến sĩ quan không phải tự chiến đấu, mà là học tập tri thức truyền gửi đến lính mình thuê. Diễn Biến sĩ quan phân chia cấp bậc danh hiệu như quân đội, nhưng ngoài ra còn bởi trình độ kỹ thuật mà họ ở thời đại. Ví dụ như cấp sĩ, úy thì từ thế giới nguyên thủy cho đến phong kiến, cấp tá đến điện khí hóa, công nghiệp hóa, thiếu tướng bắt đầu nghiên cứu công nghiệp hạt nhân(bất kì ai bắt đầu mở ra công nghiệp hạt nhân ở thế giới nhiệm vụ đều sẽ bị thông báo tiến độ và vị trí đến toàn bộ Diễn Biến sĩ quan còn lại). Bất kì Diễn Biến sĩ quan cấp cao nào đều là một xe căn cứ hình người.Ngoài ra các kiến thức mà họ nắm giữ không phải là kiểu trả tiền rồi rót vào đầu thuộc nằm lòng thực hành như gió mà từng sĩ quan phải tự thông qua học tập kiến thức, tri thức, thực hành để nắm giữ nó. Thời gian làm nhiệm vụ còn tùy thuộc vào quân hàm cao thấp, thấp từ mấy năm trở lên, đến úy, tá là mấy chục năm. tướng là trăm năm.

----- ----- -----

Chú ý: Đây là Khoa Học Viễn Tưởng. Về sau có Thần, Ma... tuy nhiên đều được tác giả giải thích hợp lý

----- ----- -----

Có mâu thuẫn dân tộc trong vài chap đầu, nhưng về sau rất đáng để đọc.

Tác giả trong quá trình viết truyện xoáy khá sâu và vấn đề phát triển công nghiệp, ý thức giai cấp, kiểm soát tư liệu sản xuất, chiếm lĩnh thị trường v.v..., đọc làm mình như mở mắt ra rất nhiều.

----- ----- -----

Cuối cùng là: Cầu nguyệt phiếu, cầu Kim Nguyên, cầu đậu và 9-10 điểm.

Có bạo chương nha.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK