Tinh Hà Vu Yêu

Tinh Hà Vu Yêu

Tinh Hà Vu Yêu Review Rating: 8.0 out of 10 based on 28 reviews.

Làm chinh phục một thế giới Vu Yêu Chi Vương, lấy linh hồn chiếm cứ phương thức tiến nhập xã hội loài người, kết hợp nhân loại khoa học kỹ thuật Tinh Hà Vu Yêu chắc chắn tịch quyển Tinh Hà.Ngươi nói ta tiêu diệt toàn bộ nhân loại?Không, ta nghĩ ta chắc là ban cho nhân loại vĩnh hằng sinh mệnh.----------------------------------------------------

Hãy "Cảm ơn" và vote "Tốt" vào mỗi chương nếu thấy ta cv được

Danh sách chương Tinh Hà Vu Yêu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK